KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Forside

KGI

class="gkFeaturedItemTitle" Æresmedlemmer

  • Kategori: KGI
  • Oprettet: Fredag, 11. maj 2012 06:20

1995 Karl Marius Pedersen
1999 Vagn Ove Madsen (Svitser)
2006 Bodil Nielsen
2010 Maria Pedersen
2016 Jens Otto Dalhøjclass="gkFeaturedItemTitle" Historik

  • Kategori: KGI
  • Oprettet: Tirsdag, 15. maj 2012 08:44

I 1970 blev der afholdt stiftende generalforsamling for sammenlægningen af Klinte og Grindløse idrætsforeninger.
Efter sammenlægningen blev der i den mere festlige ende af den nye forening afholdt årlige arrangementer som dilletant, pinsefest, høstfest, opstart- og afslutningsfester for både fodbold, håndbold, badminton og gymnastik, men sågar også et nytårsbal i Nørreby forsamlingshus, og de gik vist alle sammen ganske godt.
Men det var den årlige pinsefest, som egentlig var en slags ”ryste sammen fest” for de to gamle foreninger, der var nøglen til den spæde start af sportsugen.

Første gang der var tiltag til sportsugen var på et bestyrelsesmøde d.28. april 1975 hos Marianne Bøegh hvor der blev foreslået at udvide pinsefesten til en ”lokal idrætsdag”. Bestyrelsen bestod yderligere af formand John Søndergaard, Frode Carlsen, Flemming Hansen, Freddy Folden, Svend Hugo Jensen og Aase Ulriksen. Det foreslåede tiltag er herefter ikke nævnt yderligere i den gamle protokol, og der blev altså ingen sportsuge i 1975.

Efter generalforsamlingen d. 31. maj 1976 i Nørreby forsamlingshus, som var ”dirigeret” af Laurits Baungaard og berettede om et underskud i KGI på kr. 1.782,86 bestod bestyrelsen af formand Marianne Bøegh, Svend Hugo Jensen, Jytte Hansen, Bent Madsen, Aase Ulriksen, Lis Nielsen og Jørgen ”Gunnar” Petersen.
Ved bestyrelsesmøde d.14.juni 1976 foreslår og vedtager bestyrelsen at afholde ”sommerfest”, som den kaldes i den spæde start, og ved at nyt møde d.28. juni er alt klappet og klart – program fremlægges for sommerfest 1976 d. 31/7-1/8: lørdag og søndag med aktiviteter som fodbold, fest og boder med boldkast, præmieskydning, fiskedam og salg af is, pølser, øl og sodavand.
En stor succes for en lille forening og endda med et overskud på kr. 1.789,07 – Flot start!

I de efterfølgende år gik det slag i slag og til tider også ganske godt, ja den økonomiske del af sportsugen har til stadighed, været ganske positiv. Oplysninger omkring sportsugen er hentet i den gamle protokol og ved notater fra Vagn Ove Madsen.
1977 : Nu indgår også fredag i festlighederne - overskud på kr. 3.951,55.
1978 : Der afvikles stafetløb for mænd - overskud på kr. 5.527,80.
1979 : 130 personer til fælles spisning i forsamlingshuset - ingen økonomi oplyst.
1980 : Revy i forsamlingshuset, optog i byen - overskud på kr. 23.026,76
1981 : Starter nu om tirsdagen, revy, 130 til spisning - overskud på kr. 19.888,87 1982 : Stort øltelt på pladsen, lørdag spiller Kim og Kurt - overskud på kr. 34.308,21
1983 : Vagn Ove og C. Malmgreen rengør teltet søndag morgen.
1984 : Vagn Ove starter sine ”vagter” i ølteltet – Bålværksmatroserne spiller.
1985 : Opsætning af telte driller pga. regn og storm – platter fra hotel til lørdag.
1986 : Indvielse af klubhus – flag ned med faldskærm.
1987 : Vejret præget af regn og storm – solgt 156 kasser øl i alt.

Ovenstående resumé af det lille historiske tilbageblik på sportsugen frembringer helt sikkert mange gode minder fra alle de glade timer der er tilbragt ved de mange vellykkede arrangementer, hvor det er vanskeligt at fremhæve de enkelte personer som trak de store læs, fordi der har været så mange gennem årenes løb.

Den 26.februar 2001 af Jesper Ulriksen


class="gkFeaturedItemTitle" Ølbarometeret

  • Kategori: KGI
  • Oprettet: Onsdag, 16. maj 2012 12:44

class="gkFeaturedItemTitle" KGI aktier

  • Kategori: KGI
  • Oprettet: Mandag, 04. juni 2012 04:59

KGI aktier er det samme som de tidligere målaktier. Når man køber en målaktie støtter man KGI, og man bliver også passiv medlem af foreningen. Der er tillige fine præmier at vinde hvis ens nummer bliver udtrukket ved generalforsamlingen i marts. 

Hvis der er nogle, der gerne vil købe en KGI aktie kan I henvende jer til Mette Pedersen på 51353063
En KGI aktie koster 200 kr. / årligt.

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version