KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Pædofilipolitik

  • Oprettet: Onsdag, 09. maj 2012 06:25

Der indhentes børneattester for alle trænere og ledere i KGI, der har med børn og unge at gøre. Personer med ”pletter” på sin børneattest kan ikke ungere i klubben.
Herunder nedskrevne retningslinjer for trænere, ledere samt andre frivillige, som har med børn og unge at gøre i forbindelse med deres virke i KGI. Nedenstående retningslinjer gælder desuden klubbens øvrige medlemmer. Retningslinjerne er ikke nedskrevet pga. mistanker, men udelukkende for at undgå kedelige mistanker og anklager. Retningslinjerne skal altså anses som en hjælp til trænere, ledere og andre frivillige i KGI.
Samtidig skal disse retningslinjer gøre KGI mindre attraktiv for personer med de forkerte hensigter.
Gode råd til at sikre sig mod misforståelser
• Undgå bemærkninger af seksuel karakter – også for sjov.
• Brug kun berøringer i tilknytning til fodboldspillet, som f.eks. ved jubel, skader og
opmuntring og kun på ikke krænkende steder, såsom hoved, ryg og skulder.
• Gå ikke i bad sammen med spillerne.
• Inviter ikke spillere hjem privat, med mindre der er indhentet tilladelse ved forældrene, og at
der er minimum 2 voksne tilstede.
• Undgå så vidt muligt at opholde dig alene med én spiller.
• På eventuelle ture, sover forældre og trænere ikke i samme seng som børnene, med mindre
det er ens eget barn.
Hvis ovenstående retningslinjer ikke efterleves, vil den pågældende træner/leder blive indkaldt til en samtale med bestyrelsen.
I tilfælde af mistanke
• Ved mistanke eller rygter om uhensigtsmæssig adfærd fra træner, leder eller andre personer,
indkaldes det/de involverede børn og deres forældre til samtale med bestyrelsen. Her afklares om den uhensigtsmæssige adfærd har karakter af brud mod interne retningslinjer eller med gældende lovgivning.
o Agerer en person i modstrid med de ovenstående interne retningslinjer indkaldes vedkommende til samtale med bestyrelsen med henblik på redegørelse og
adfærdsændring. Ændres adfærden ikke afbrydes samarbejdet under henvisning til manglende tillid.
2
o Agerer en person i modstrid med gældende lovgivning overdrages sagen til politiet. Vedkommende suspenderes omgående fra klubben indtil der kastes lys over sagen. Forældre på det pågældende hold informeres straks.
• Hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres, kontaktes bestyrelsen som de første. Start ikke med at sprede rygter. Tøv ikke med at kontakte bestyrelsen, hvis du har mistanke om uhensigtsmæssige forhold.
• Er bestyrelsen i tvivl om, hvordan den skal gribe en sag an kontaktes DIF for vejledning til håndtering af den konkrete sag. Bestyrelsen handler i forhold til DIFs råd.
Kommunikation
• Kun formanden udtaler sig til pressen. Alle henvendelser fra medier viderestilles til ham/hende.
• Klubbens hjemmeside og maillister benyttes ikke til information om konkrete sager.
• Ved konkrete henvendelser svares ærligt på spørgsmål omhandlende, hvorfor den pågældende er suspenderet fra klubben.
• Skønnes det nødvendigt, kan bestyrelsen vælge at udsende en pressemeddelelse såvel internt som eksternt med henblik på at imødekomme og/eller rette misinformationer.

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version