KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Værdigrundlag

  • Oprettet: Onsdag, 09. maj 2012 09:06

Idræt som en væsentlig del af de fleste menneskers hverdag. Idræt giver deltageren udfordringer og leg, gode oplevelser, skaber fantasi og følelser, giver mulighed for at afprøve grænser, fremmer fysisk og psykisk aktivitet og skaber fællesskaber og livskvalitet. Den giver den enkelte et sundere liv gennem motion og opbygning af fællesskaber. Idræt er et middel i børns og unges opdragelse til samfundslivet ved at give deltagerne medbestemmelse og medansvar, udfordrende opgaver og forpligtelser. En velovervejet idrætspolitik har mange sundhedsmæssige, sociale og kriminalitetsforebyggende egenskaber. Derfor er det vigtigt, at vi også i Klinte Grindløse Idrætsforening er fleksible og parate til at omstille os til borgernes krav og ønsker i fremtiden. Vi støtter initiativer, der giver muligheder for idrætstilbud til børn og unge Idræt styrker den sociale forståelse Vedligeholde og forbedre de fysiske rammer til idrætsudfoldelse

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version