KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Bestyrelsesmøde 08-02-2016

  • Oprettet: Lørdag, 20. februar 2016 12:16

1.    Godkendelse af referat
2.    Godkendelse af dagsorden
3.    Punkter til eventuelt, prioritering af punkter
4.    Møde med KNIF RØ og MN deltager 22.2 7.3 lige efter gymnastik klokken 19.10. Nye aktiviteter: stillingsopslag rettes til og hænges op diverse steder, skoler i Bogense, sundhedsskoler fys. – spl.- skolen mm og på hjemmesiden. Dorte rette og sender ud.

5.    Senior fodbold: 6-4 hold til vinterturneringen, opstart af fodbold 20.2 lørdag + suppe Henning velin hjælper evt. seddel om tider til fodbold og gymnastik sættes op ved Brugsen . Møde med senior afdelingen d.23.2 kl 18.00 Sune samt alle spillere kommer. Til vinterturneringen skrives nogle kontrakter under - printes ud og underskrives. Der er på nuværende tidspunkt kun 6 spillere tilbage på 1. holdet. Der skrives rundt til nogle spillere som kendes fra tidligere. Ole Pedersen er færdig med at spille (knæskade). Jens invitere spiller og træner til generalforsamlingen.
6.     Ungdomsfodbold: Søren og Nicklas er startet i Morud U 17 med nye trænere. Der er desværre ikke så mange på holdet, men vi håber det bliver bedre. U 16 er lige blevet fynsmestre i indendørsfodbold. De vil gerne opstart udendørs op 14.2 kl 13.00 og derefter hver tirsdag 17.30-19.00. Rikke har talt med Kurt om hvor meget han (bør) deltager i træningen. Henning Velin er holdleder.  Anders disk har stået for indendørs træningen. Får gavekort for dette. RØ planlægger møde med hold og forældre samt møde med Kurt og Sune. U16 er ca. 20 spillere. RØ har inviteret spillere og trænere samt forældre til generalforsamlingen.
7.     Klubhus rengøring. Er i gang med klubhus plan. Klubaktier: i Skamby hedder det støtte aktier de koster 200 kr. der sendes automatisk et girokort ud hvis man har sagt ja. De har ca. 120-130 støtte aktier i Skamby. Heraf bruges 4000 kr. til gevinster som uddeles ved fodboldafslutningen penge og sponsorgaver. Vi kunne kalde det for KGI’s klubaktie formålet er støtte i klubben, der skal findes mennesker der skal sælge disse. Måske kunne dette være dem, som solgte annoncer? Der er trækning / gevinst hver år ved generalforsamlingen. Ved salg af flere aktier til samme person kunne der laves en kvittering som gør det skattefrit. Dette må kun siges mundligt. Ivan gør klar til trækningen af målaktier i år ved generalforsamlingen. Dorte  reklamere for de nye klubaktier ved generalforsamlingen.
8.     Festudvalget holder møde på mandag d. 150216
9.    Nyt fra økonomi, klubblad Web: IJ lægger sidste hånd på regnskabet alle ansøgninger er sendt ind 31.01.16
10.     Nyt fra gymnastik: RØ planlægger samtræning mellem de to voksne hold en torsdag med efterfølgende spisning sammen i klubhuset. Mogens giver herreholdet besked herom. Der er positiv tilbagemelding. Det bliver i marts. Mogens har informeret Herreholdet om generalforsamlingen.
11.     11. Ungdomsklub: der er fastelavnsfest i denne uge (6) med boller og sodavand. Evt. fællesspisning en dag. Forslag til et godt brætspil: Partners. Der har i feb. været et par gange med mange unge og en positiv ting der har været 4-6 piger.
12.     Nordfynsperle der arbejdes med fibernet og nabohjælp. KGI er meldt til, der skal købes skilte. Rikke har en ide om et stort skilt i Nørreby med: et kort + tekst og ”spots” her er Brugsen, skolen og KGI mm. Vi sender. Ideen til borgerforeningen til Karin
13.     Generalforsamling: Æggekage: Ove spørges om han kan finde nogle til dette: Edith Anker Jensen kommer og hjælper Ove, Birgit Fugl steger flæsk, som Dorte har skaffet, de øvrige varer købes i brugsen af Ove (Dorte har spurgt Jens Chr. om mængden). Dorte indhenter pokalen ved Ulla og får den indgraveret. Revisor: Jacob Madsen og en mere IJ finder en. Kluddi har sagt ja til ordstyrer posten. Dorte og Rikke (genopstiller) er på valg og Jens er på valg(genopstiller ikke skal ud at rejse efter endt uddannelse – vi giver ham ”orlov ”!! ) Sine Kaus vil gerne ind i bestyrelsen. Jens spørger Kluddi om bestyrelsespost. Der mangler folk til senior posten.
14.     Arbejdsdag 28.2 Anja er inviteret til arbejdsdag (melder til i samme uge hvis hun komme – så kan vi evt. få nogle af clean team til at komme og gøre rent sammen med Anja). Mogens har arbejdet i at få beskåret træer / krat det kan gøres hvis jorden ikke er blød. Mogens har talt med Christian Jeppesen om beskæring med særlig maskine. Claus Madsen vil gerne hjælpe og Claus Lillemose vil også. Jeppesen vil gerne sprøjte krat mm i foråret. Lys på klubhuset er køb Kasper mark spørges om dette. Fotoplakaterkan laves RØ undersøger dette enten med plastik over eller med plexiglas. Kawasaki træf fra en lille klub evt. i uge 30 eller 33 de kan låne klubhus og slå telte op. Helst ikke i uge 31 og 32.
15.     Mødes til arbejdsdag med morgen mad kl. 10.00 og til general forsamling kl. 19.00


KGI´s aktivitets kalender / vigtige datoer:
Bestyrelsesmøder er altid klokken 19.00 i klubhuset med mindre der aftales andet.
Trækning af gevinster fra målaktie: 13.06.15 + grill mm + oktober ? dato.
Sportsugemøder:
Generalforsamling: 01.03.16 kl. 20.00  
Julefest:
Husk:
•    Nørrebysrtands vandrepokal ved generalforsamling.
•    Årets KGI´er søndag i sportsugen.
•    Maling af boder i marts
•    arbejdsdag d

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version