KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Træner/Holdleder håndbog ungdom

 • Oprettet: Mandag, 02. april 2012 12:18

Håndbog for

Trænere og Holdledere

 

KGI

 

Klinte Grindløse Idrætsforening

 

2006/2007

 

 

Nr. Esterbølle d. 2. april 2012

1. Kontingent

 Kontingentet for året 2005 er følgende:

For U5-U7 piger og drenge 200,- kr. for 1 år. Opkræves medio april og medio september med 100,- kr. pr. gang.

For U8 til U13 piger og drenge 800,- kr. for 1 år. Opkræves medio april og medio september med 400,- kr. pr. gang.

Senior serie spillere 1600 kr. for 1 år. Opkræves medio april og medio september med 800,- kr. pr. gang.

Senior Old boys, Super old boys 1200 kr. for 1 år. Opkræves medio april og medio september med 600,- kr. pr. gang. 

Kontingentet er ens for damer og herrer. Hvis kontingentet ikke betales til tiden, vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 25,-

Det er trænerens/holdlederens opgave at sørge for at disse bliver udfyldt korrekt, da de danner grundlag for kontingentopkrævningerne.

2. Holdkort

Inden turneringsstart udleveres holdkort til samtlige holdets hjemmekampe.

Inden den enkelte kamp går i gang, udfyldes dette med de spillere der starter inde i kampen, og det afleveres til modstanderen, som så også skal udfylde sin del af kortet. Efter kampen mødes holdenes trænere og får tilføjet eventuelle udskiftningsspillere samt resultatet.

Det udfyldte holdkort lægges straks efter kampen i den mappe, beregnet til dette, der er placeret  i klubhuset.

Resultatet skal indtelefoneres i henhold til vejledning, senest 1 time efter kampens afslutning. Se bagsiden af holdkortet, hvor der findes en udførlig vejledning.

KGI kan få en bøde på 1000,- hvis ikke holdkortet på given foranledning fra FBU kan tilvejebringes i korrekt udfyldt stand.

 

3. Omklædningsrum

 Efter endt brug af omklædningsrummet:

· Ryddes der for ALLE genstande på gulvet

· Evt. lys skal slukkes.

· Efterse at der er lukket for alt vand og vinduer

Husk desuden vedr. udendørs:

· Lys på banen skal slukkes efter brug.

Træner eller holdleder er ansvarlig for at ovennævnte bliver gjort.

 

4. KGI`s kursusstruktur

 Det er bestyrelsen målsætning at kunne tilbyde kurser og videreuddannelse til alle trænere og holdledere. Uanset hvilket hold man træner.

Derfor vil alle blive tilbudt at komme på kursus, der primært vil blive afholdt i oktober/november måned. Besked om kurserne, vil altid ligge i klubhuset. Tilmeldingen skal altid ske til fodboldformanden.

 

5. Nøgler

 Klubhusformanden står for udlevering af nøgler til:

·         Klubhus

·         Lager

·         Gymnastik

·         Bordtennis

 

6. Spillertasker

 Hvert hold er tildelt en spillertaske som findes i vaskerummet i klubhuset, bagved kiosken. I denne findes holdets:

·         Spillertøj

·         Pose med førstehjælp

 

7. Flytning af kampe

7-mands

I kampe hvor der ikke er en dommer, kan kampen flyttes et par dage uden at FBU behøver at få besked.

Kampe der flyttes på hjemmebane, skal aftales med kampplanlæggeren, af hensyn til de andre kampe der afvikles på vore baner.

Kampe der flyttes på udebane skal blot meddeles kampplanlæggeren.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, så kontakt fodboldformanden.

I bør undgå at flytte en kamp med mindre det er absolut nødvendigt, og hvor det er muligt, så få en bekræftelse fra modstanderen via email, så misforståelser undgås.

 

8. Regulativ for spillertøj og forældregaver

I bestyrelsen bliver vi af og til konfronteret med, at velvillige forældre skaffer tøj gennem sponsorer til det hold som deres børn spiller på. Derfor har bestyrelsen udarbejdet følgende regulativ:

· Hvis forældre for egen regning og uden om en sponsor køber spillerdragter til et hold er dette i orden. Men vi vil opfordre forældrene til at købe tøjet hos Sportigan i Bogense, som vi har en sponsoraftale med.

· Hvis forældrene selv skaffer en sponsor, og denne ønsker at støtte og reklamere for et bestemt hold, skal dette meddeles til bestyrelsen. Sponsoren vil herefter blive kontaktet af bestyrelsen, der vil bede sponsoren om at tøjet bliver købt hos Sportigan i Bogense.

· Det er vigtigt at al sponsorering altid sker gennem klubbens bestyrelse. Så vi undgår at forældre eller andre retter henvendelse til sponsorer, som vi allerede har indgået en sponsoraftale med.

· Husk derfor: Hvis en sponsor ønsker at finansiere spillerbeklædning m.v. da skal du altid have bestyrelsens accept.

9. Tøj

 Klubben stiller spillertøj til rådighed for alle hold. Spillertøjet består af:

·          Spilletrøje

·          Bukser

·          Strømper

Tøjet ligger i tasker som nævnt under punkt 4

Spillertøj må I selv vaske på holdets foranledning, da klubben ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus.

Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, skal du kontakte en fra bestyrelsen.

Ved trænermødet ultimo oktober: En evt. mangelliste skal udfyldes sammen med en øvrig orientering om tøjets stand. Listen finder du under bilag. Listen skal afleveres til bestyrelsen.

Det er træner/holdlederens ansvar at spilletøjet et klar til sæsonstarten. Da der er leveringstid på noget af tøjet, så kontroller i god tid, om tøjet er i orden. (God tid er ca. 3 - 6 uger før den første kamp).

Tal med fodboldformanden hvis du har spørgsmål om ovennævnte.

 

10. Bolde

 Husk:

Det er trænerens ansvar, at de bolde der bliver brugt til træning eller kamp, bliver lagt i boldburet/boldrummet efter træningen eller kampen.

 

 

11. Øvrige materialer

 

 

Udlevering af materialer, sker ved personlig henvendelse til fodboldformanden.

 

Det er en god ide at efterse, hvad der skal bruges inden trænings- og turneringsstarten, da ikke alt er på lager. Så der kan være en leveringstid.

 

Orange kegler findes i boldrummet. Husk, at keglerne efter brug skal afleveres dette samme sted.

 

Hjørneflag tages med ind efter endt kamp, og stilles tilbage i boldrummet.

Inden starten af forårsturneringen, sættes net på de mål træneren/holdlederens hold skal benytte sæsonen igennem. Disse tages ned umiddelbart efter afslutningen på efterårssæsonen.

 

Det er Holdlederens/Trænerens ansvar at dette bliver gjort.

 

Drikkedunkenes plads er i skabet ved eltavlen.

 

Overtrækstrøjer hænger for seniors vedkommende i boldrummet, og for ungdommens vedkommende, i rummet ud for omklædningsrum 1 og 2.

 

 

12. Fortæring ved hjemmekampe

 

Hvert træner/holdleder, har 500, pr. sæson til udgifter i forbindelse med holdene. Husk at skrive op hvad der tages i klubhuset – så regnskabet altid stemmer.

 

Ved møder hvor der er indbudte gæster er der drikkelse til de indbudte – husk at påføre dette i mappen beregnet til dette, så der er styr på forbruget.

 

 

 

13. Kontingent opkrævning

 

Retningsliner vedr. udsendelse af kontingenter samt rykkerprocedurer

 

 

Generelt:

Alle medlemmer faktureres to gange om året.

 

Den 10. april og 10. september får alle trænere en oversigt over medlemmer der er på holdet. Senest 5 dage efter, skal fodboldformanden have besked fra trænerne, hvis der er nogle ændringer eller tilføjelser til medlemsopgørelsen.

 

 

Vedr. 1. halvår:

Kontingenterne fremsendes fra kassereren medio april måned.

 

Medlemmerne skal betale senest den 15.maj.

 

Den 7. juli fremsendes 1. rykkerskrivelse til dem der er i restance.

 

Medlemmerne skal betale senest den 18. juli. Der gives kun besked til træneren, hvis dette ønskes fra træneren.

 

Vedr. 2. halvår:

Kontingenterne fremsendes fra kassereren medio september måned.

 

Medlemmerne skal betale senest den 15. oktober.

 

Den 7. november fremsendes 1. rykkerskrivelse til medlemmer der er i restance.

 

Medlemmerne skal betale senest den 18. november. Der gives kun besked til træneren, hvis dette ønskes fra træneren.

 

 

Øvrigt:

 

Et medlem der udmeldes, fordi vedkomne ikke har betalt, kan ikke få udleveret et spillercertifikat. Spillercertifikat udleveres af fodboldformanden.

 

Et medlem der har smidt girokortet væk, kan få et nyt girokort ved at ringe eller skrive til KGI's  kasserer.

 

Man fritages IKKE for at betale kontingent, før der foreligger en skriftlig udmeldelse fra medlemmet.

 

 

14. Alarmen

 

 

Procedure for afstilling af alarm.

 

 1. A nøgle sættes i nøglehul til venstre på døren til baggang.

 

 1. Nøglen drejes til venstre og tilbage til udgangspunkt igen. Alarmen er afstillet.

 

 1. Nu kan døren låses op i nøglehullet til højre på døren.

 

 1. Man kan nu komme i hele klubhuset, dog ikke depotet.

 

 

Tilslutning af alarm.

 

 1. Alle døre og vinduer til klubhuset lukkes og låses.

 

 1. Man går til bagdøren låser også denne.

 

 1. A nøglen sættes nu i nøglehullet til venstre på døren.

 

 1. Nøglen drejes nu til højre og tilbage til udgangspunkt. Alarmen er nu tilsluttet.

 

Kommer man ved en fejl til at starte alarmen, så rings der til securitas på det telefonnummer der står på alarmboksen, som findes inden for døren ved bagindgangen.

 

Ring til en fra bestyrelsen derefter, og få koden der skal bruges for afstilling af alarm.

 

 

15. Brug af PC i klubhuset

·         Klubbens  computere er beregnet til at sende og søge information på nettet.

·         Det er forbudt at ændre på maskinernes opsætning. Man må ikke installere eller downloade programmer og spil på klubbens computere.

·         Klubbens edb-udstyr skal behandles således, at det ikke lider overlast. Det er forbudt at medbringe mad og drikke ved Klubbens computere.

·         Hvis en computer eller printer ikke virker, skal der gives besked til Ivan Johansen – Tlf. 64861007.

·         Undgå unødig udskrivning og papirspild.


Det forventes, at alle, som benytter KGI´s adgang til Internettet, udviser god opførsel og ’netetikette’ , dvs.:

 

 • Almindelige regler for god opførsel i det virkelige liv gælder også på Internet.
 • Man må ikke opsøge og udskrive web-sider, der indeholder materiale, som ikke hører hjemme i en klubsammenhæng, f.eks. sider med pornografisk eller racistisk indhold.
 • Love og regler om ophavsret skal overholdes.
 • Der findes 2 emailadresser på klubbens pc´er. Henholdsvis  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Disse kan bruges hvis man på klubben/holdenes vegne skal sende eller modtage mails. Det forventes at man også udviser god ’netetikette’ når disse bruges.
 • På computerne findes også KGI basen hvor der findes oversigter om kampe, spillere, telefonlister, dommere m.m. Der kan udskrives kampkort, holdlister arrangementslister og meget andet.

 

 

 

 

 

 

 

16. Brugtkassen

 

I vaskerummet bagved kiosken, findes en kasse med brugt fodboldudstyr. Der er man velkommen til at bytte eks. Fodboldstøvler. Lægger man et par fodboldstøvler som er blevet for små, kan man tage et andet par der passer en. Tager man et par fodboldstøvler eks. Uden at lægge noget, betaler man 50,- til klubhuspasseren.

 

 

17. Glemte sager

 

Samme sted findes en kasse for glemte sager. Der lægges glemte ting. En gang om året gennemgås kassen og det kasseres/uddeles til dem der kan bruge det. Dette gøres lige før den årlige generalforsamling i februar.

 

 

 

18. KGI´s hjemmeside

 

KGI har en hjemmeside, der findes på Internetadressen http://www.kgi-sport.dk .

 

Der bringes alle nye informationer om ting der sker i klubben.

 

For at hjemmesiden ikke skal være kedelig, og for at få klubbens medlemmer til at bruge den, forventes det at klubbens trænere/holdledere skriver lidt til siden, med jævne mellemrum.

 

Det kan eks. Kampreferater eller lignende.

 

Efter ønske, udleveres der login til siden, så man kan skrive direkte til siden, eller man kan maile/sende små artikler til Ivan johansen ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ) for at få disse på.

 

Holdledere/trænere må også meget gerne opfordre forældre til at komme med indlæg/ideer til siden.

 

 

19. Indmeldelse – Udmeldelse

 

Alle medlemmer af fodboldafdelingen skal have udfyldt og afleveret blanketten beregnet til dette, (vedlagt som bilag).

 

Det er Holdlederens/Trænerens opgave at sørge for dette.

 

Nye medlemmer skal inden de er spille berettigede udfylde og aflevere en indmeldelse. Desuden skal de, hvis de kommer fra en anden klub, også aflevere spillercertifikat.

 

Afleveres til fodboldformanden senest 3´ gang spilleren har været til træning.

 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt.

 

 

 

Bestyrelsen i KGI

April 2005

 

 

 

 

 

 

1. Kontingent2

2. Holdkort2

3. Omklædningsrum. 3

4. KGI`s kursusstruktur3

5. Nøgler3

6. Spillertasker4

7. Flytning af kampe. 4

8. Regulativ for spillertøj og forældregaver4

9. Tøj5

10. Bolde. 5

11. Øvrige materialer5

12. Fortæring ved hjemmekampe. 6

13. Kontingent opkrævning. 6

14. Alarmen. 7

15. Brug af PC i klubhuset8

16. Brugtkassen. 8

17. Glemte sager9

18. KGI´s hjemmeside. 9

19. Indmeldelse – Udmeldelse. 9

 


Mangelliste for klubhold i KGI

(afleveres til bestyrelsen min. 4 uger FØR sæsonstart)

 

Hold:___________________________                         Underskrift:___________________________

 

 

 

Art

Antal

Bemærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Medlemsoplysninger/Indmeldelse KGI 2005

 

 

 

 

 

Fornavn:                                     _________________________________

 

Efternavn:                                   _________________________________

 

Adresse:                                      _________________________________

 

Postnr:                                        _________________________________

 

By:                                              _________________________________

 

 

 

Telefon:                                      _________________________________

 

Mobilnr:                                     _________________________________

 

Email:                                         _________________________________

 

 

 

Fødselsdag:                                _________________________________

 

Forældre(hvis under 18):          _________________________________

 

 

 

Hvilken idræt dyrkes:                 _________________________________

 

Hvilket hold er du på:                _________________________________

 

 

 

Tillidshverv i KGI:                     _________________________________

 

 

 

Underskrift:                                _________________________________
(Under 18 år – forældres underskrift)

 

 

 

Kontingentsatser 2005:

 

 

 

Fodbold senior:Udendørs pr. ½ sæson – 550,- Indendørs gratis

 

Fodbold Oldboys: Udendørs pr.½ sæson 350,-  Indendørs gratis

 

Fodbold ungdom poder: Udendørs pr.½ sæson 200,-  Indendørs gratis

 

Fodbold ungdom micro/mini/lilleput og piger: udendørs pr.½ sæson 300,-  Indendørs gratis

 

Badminton: under 15 år - 250,-, Over 15 år  - 325,-

 

Gymnastik: under 15 år - 225,-, Over 15 år  - 325,-

 

Bordtennis: under 15 år - 225,-, Over 15 år  - 325,-

 

Fritagelse for betaling af kontingent forudsætter at KGI har modtaget en skriftlig udmelding !

 

 

 

Udfyldes af ALLE i klubben KGI. Venligst skriv med blokbogstaver !

 

 

 

Mvh

 

 

 

Ivan Johansen/ for Bestyrelsen

 

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version