KGI - klubben alle kan li

Skift til PC Registrer Login

Alkohol politik

  • Oprettet: Onsdag, 18. Juli 2012 07:02

Klinte Grindløse IF´s alkoholpolitik tager udgangspunkt i en sund og fornuftig omgang med alkohol når trænere, ledere, medlemmer og andre tillidsrepræsentanter optræder på foreningens vegne.

Ved arrangementer og fester, hvor foreningen bærer ansvaret, følges lovens retningslinjer for salg og udskænkning af alkohol.

Det forventes af trænere og øvrige ledere har et fornuftigt forhold til alkohol, og kan være med til at præge unges opfattelse på samme vis, når de har ansvaret for foreningens medlemmer.

Det forventes generelt at voksne, der færdes i foreningen har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge til stede.

Chauffører skal undlade at indtage alkohol i forbindelse med transport af foreningens spillere og aktive medlemmer til og fra aktiviteter i foreningens regi.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for overholdelse af alkoholpolitikken.Ved overtrædelse af foreningens alkoholpolitik, forelægges dette bestyrelsen, som afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have.

Klinte Grindløse IF - Klintevej 48B - 5400 Bogense - Tlf. 64861675 - info@kgi-sport.dk

Top PC version